Zarządzenia Rektora

ROK 2021

Zarządzenie Rektora – 1_2021

Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora nr 1.21.22

Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora nr 2.21.22

Zarządzenie Rektora – 2_2021

Zarządzenie Rektora – 3_2021

Zarządzenia Rektora 4_2021

Zarządzenie Rektora – 5_2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 5_2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 5_2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 5_2021

Zarządzenie Rektora – 6_2021

Zarządzenie Rektora – 7_2021

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora 7_2021

Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora 7_2021

Zarządzenie Rektora – 8_2021

Zarządzenie Rektora – 9_2021

 

ROK 2020

Zarzadzenie-Rektora-1_2020

Zarzadzenie-Rektora-2_2020

Zarzadzenie-Rektora-3_2020

Zarzadzenie-Rektora-4_2020

Zarzadzenie-Rektora-5_2020

Zarzadzenie-Rektora-6_2020

Zarzadzenie-Rektora-7_2020

Zarzadzenie-Rektora-8_2020

Zalaczinki-1-do-Zarzadzenia-Rektora-8_2020

Zalacznik-1A-do-Zarzadzenia-Rektora-8_2020

Zalaczinki-1B-do-Zarzadzenia-Rektora-8_2020

Zalacznik-1C-do-Zarzadzenia-Rektora-8_2020

Zalacznik-1D-do-Zarzadzenia-Rektora-8_2020

Zarzadzenie-Rektora-9_2020

Zarzadzenie-Rektora-10_2020

Zarządzenie Rektora – 11_2020