Senat

Skład Senatu

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

kadencja od 2021 roku do 2025 roku

 

I) Przewodniczący:

1) prof. WSZUiE dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

II) Dziekan:

2) dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wydział Nauk o Zdrowiu

III) Prodziekani:

3) dr Ewa Bresińska-Krawiec – kierunek dietetyka, studia I i II stopnia

IV) Założyciel:

4) mgr Aniela Goc

V) Kanclerz:

5) mgr inż. Bogusława Oźmińska

VI) Wicekanclerz:

6) Piotr Skrzypczak

VII) Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

7) dr inż. Małgorzata Korsar

8) dr Joanna Rutkowska

9) dr Klaudia Malikowska

10) dr Grażyna Szmyt

11) mgr Sandra Makowska

12) mgr Dorota Lewandowska

13) mgr Jarosław Skrobich

IX) Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim

14) mgr Magdalena Kędzierska

X) Przedstawiciele studentów:

15) Wiktoria Bartkowiak

16) Pamela Faustyna Galemba

17) Agnieszka Mikołajczak

18) Martyna Roszak