Senat

Skład Senatu

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

kadencja od 2021 roku do 2025 roku

 

I) Przewodniczący:

1) prof. WSZUiE dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

II) Dziekan:

2) dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wydział Nauk o Zdrowiu

III) Prodziekani:

3) dr Małgorzata Mazur – kierunek kosmetologia, studia I i II stopnia

4) dr Ewa Bresińska-Krawiec – kierunek dietetyka, studia I i II stopnia

IV) Założyciel:

5) mgr Aniela Goc

V) Kanclerz:

5) mgr inż. Bogusława Oźmińska

VI) Wicekanclerz:

6) Piotr Skrzypczak

VII) Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. i zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

7) dr hab. Andrzej Bugaj

8) prof. zw. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann

9) dr hab. Barbara Poniedziałek

VIII) Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

11) dr inż. Małgorzata Korsar

12) dr Joanna Rutkowska

13) dr Klaudia Malikowska

14) dr Grażyna Szmyt

IX) Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim

15) mgr Paula Chmielewska

X) Przedstawiciele studentów:

16) Wiktoria Bartkowiak

17) Pamela Faustyna Galemba

18) Agnieszka Mikołajczak

19) Martyna Roszak