Wzory dyplomów

Wzory dyplomów wydawanych przez Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW
Wzory dyplomów ukończenia studiów I stopnia LINK
Wzory dyplomów ukończenia studiów II stopnia LINK
Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji LINK
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 16.07.2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 16.07.2021 r.
Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzorca: –