Organizacja Roku Akademickiego

FORMA STACJONARNA

1.10.2021 – 06.02.2022 Semestr zimowy

20.12.2021 – 02.01.2022 Przerwa świąteczna

07.02.2022 – 13.02.2022 Sesja egzaminacyjna (zimowa)

14.02.2022 – 20.02.2022 Sesja poprawkowa (zimowa) / Przerwa semestralna

21.02.2022 – 26.06.2022 Semestr letni

14.04.2022 – 19.04.2022 Przerwa świąteczna

27.06.2022 – 03.07.2022 Sesja egzaminacyjna (letnia)

FORMA NIESTACJONARNA

1.10.2021 – 06.02.2022 Semestr zimowy

20.12.2021 – 02.01.2022 Przerwa świąteczna

07.02.2022 – 13.02.2022 Sesja egzaminacyjna (zimowa)

14.02.2022 – 20.02.2022 Sesja poprawkowa (zimowa)

21.02.2022 – 26.06.2022 Semestr letni

14.04.2022 – 19.04.2022 Przerwa świąteczna

27.06.2022 – 03.07.2022 Sesja egzaminacyjna (letnia)