Senat

Skład Senatu

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

kadencja od 2017 roku do 2021 roku

 

I. Przewodniczący:

1. Prof. WSZUiE dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

II. Dziekani:

2. Dr Krystyna Janowicz – Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych w Poznaniu

III. Prodziekani:

3. Dr n. med. Beata Medenecka – kierunek kosmetologia, studia I stopnia

4. Dr n. med. Joanna Rutkowska – kierunek kosmetologia, studia II stopnia

5. Dr inż. Agnieszka Wiśniewska – kierunek dietetyka, studia

I i II stopnia

IV. Kanclerz:

6. Mgr Aniela Goc

V. Wicekanclerz:

7. Piotr Skrzypczak

VI. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. i zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

8. Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

9. Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann

10. Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba

11. Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Żeromski

VII. Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

12. Dr Stanisław Dyba

13. Mgr Alicja Matuszewska

14. Dr Dorota Patkowska

15. Dr Mirosława Szaufer-Hajdrych

VIII. Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim

16. Mgr Dawid Radojewski

IX. Przedstawiciele studentów:

17. Natalia Babińska

18. Aleksandra Sienkiewicz