Organizacja Roku Akademickiego

STUDIA LICENCJACKIE – FORMA STACJONARNA
Semestr Zajęcia Sesja egzaminacyjna Poprawkowa sesja egzaminacyjna / przerwa śródsemestralna Przerwa świąteczna
I, III, V 1.10.2020 – 07.02.2021 08-14.02.2021 15-21.02.2021 21.12.2020 – 03.01.2021
II, IV 22.02.– 13.06.2021 14-21.06.2021 21-27.06.2021 

01-12.09.2021

01-06.04.2021
VI 22.02. – 23.05.2021 24-30.05.2021
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE – FORMA NIESTACJONARNA
I (lic) 16.10.2020 – 07.02.2021 12-14.02.2021 19-21.02.2021 21.12.2020 – 03.01.2021
III, V (lic) 

I, III (mgr)

01.10.2020 – 31.01.2021 05-07.02.2021 12-14.02.2021
II (lic) 26.02.- 27.06.2021 02-04.07.2021 01-12.09.2021 01-06.04.2021
IV (lic),
II (mgr)
19.02.- 20.06.2021 25-27.06.2021 02-04.07.2021 

01-12.09.2021

VI (lic), IV (mgr) 19.02.– 23.05.2021 28-30.05.2021 04-06.06.2021 

01-12.09.2021